september 3

0 comments

Wat is energetische healing precies?

Energetische healing is een holistische vorm van genezing, die je balans en welzijn kan brengen in je leven. De veranderingen kunnen plaatsvinden op fysiek, mentaal, emotioneel en/of op spiritueel niveau. Behalve uit fysieke materie bestaat het menselijk lichaam uit subtiele energievelden (energiestromen) die essentieel zijn voor onze gezondheid en welzijn. Tijdens een healing wordt met deze subtiele energievelden gewerkt en worden de blokkades eruit opgeruimd.

 

Enkele aandachtspunten:

 

Energiecentra en -kanalen: in veel culturen en tradities wordt gewerkt met energiecentra en -kanalen in het lichaam. In de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) wordt gewerkt met de meridianen, waarlangs de levensenergie of ‘Chi’ stroomt. In de yogafilosofie wordt de focus gelegd op de verschillende chakra’s als belangrijke energieknooppunten in het lichaam.

 

Balans en harmonie: energetische healers werken met de energiestromen in en buiten je lichaam, die ziekte en ongemak kunnen veroorzaken. Het doel van energetische healing is om deze verstoringen op te heffen en het lichaam in balans en harmonie te brengen.

 

Verschillende vormen van energetische healing: Reconnective Healing & The Reconnection, magnetiseren, Reiki, acupunctuur, HealingTherapie, reflexologie en cranio-sacraal therapie. Elke vorm heeft een eigen benadering en technieken om de energetische balans te herstellen.

 

Handoplegging: een veelvoorkomende techniek in energetische healing is handoplegging, waarbij de healer zijn of haar handen op of boven de cliënt houdt om de energiestroom te bevorderen. Deze handen worden gebruikt om energiekanalen te openen, blokkades te verwijderen en de helende energie door te geven.

 

Complementaire aanvulling: energetische healing wordt gebruikt als aanvulling op reguliere behandelingen en therapieën. Het is geen vervanging van medische zorg, maar een holistische aanvulling op het herstellen van balans en het bevorderen van je genezing. Ook voor onverklaarbare klachten kan energetische healing heel handig zijn.

Individuele ervaring: de ervaring van energetische healing verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren een diepe ontspanning, emotionele opluchting of een gevoel van balans, terwijl bij een ander een klacht ineens is verdwenen. Sommige anderen zijn zich in het geheel niet bewust van de verandering die is opgetreden, of de verandering speelt zich af op onbewust niveau. Bij Reconnective Healing en HealingTherapie (beatavanetten.nl) gebeurt er altijd wat en het is altijd positief. Soms kunnen er meerdere behandelingen nodig zijn om een gewenst effect te bereiken.

Duur van de healing: de healing kan dagen, weken, maanden en soms zelfs jaren voortduren.

Verbeteringen: vaak zijn het energie-gerelateerde klachten die spontaan kunnen verdwijnen, zoals: een ‘vol hoofd’, migraine, slapeloosheid, niet-lekker-voelen, levensenergie kwijt, het leven als ‘zwaar’ ervaren, negatieve gevoelens of depressiviteit, Long Covid-klachten. Maar ook je omgeving en/of kinderen kunnen, mede door jouw healing, geheald worden. Ook bedrijven en/of bedrijfsprocessen kunnen met de juiste technieken en afstemming op de Kosmische energieën geheald worden. 

 

Mensen met belangstelling voor energetische healing willen hun energie optimaliseren en een diepere verbinding met zichzelf ervaren. Een ‘open-houding’ kan je daarbij helpen om de energetische healing diep tot je te laten doorwerken. 

 

In mijn praktijk krijg ik veel mensen die hun leven na de healing behandeling weer goed kunnen oppakken en in de nieuw ingeslagen richting verder gaan. Iedereen is van harte welkom in mijn praktijk voor healing en genezing.

Maak van deze pagina jouw dagelijkse starter. Ik schrijf blogs en ik informeer je over zaken die ik lees of waarin ik mij verdiep t.a.v. spiritualiteit, persoonlijk leiderschap, zelfontplooiing, astrologie en het ontwikkelen van jouw eigen geluk. Op deze pagina kun je een verzameling vinden van onderwerpen waarvan ik denk dat die ook voor jou interessant kunnen zijn. 


Tags


You may also like

Je wilt meer verbinding!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page