oktober 12

0 comments

Pluto transformeert

Pluto, de dwergplaneet in ons zonnestelsel, staat momenteel in de laatste graden van het teken Steenbok en zal daar blijven tot 21 januari 2024. Deze stand geldt voor ons allemaal! Dit is een belangrijke astrologische gebeurtenis omdat Pluto maar liefst 284 jaar nodig heeft om dit teken opnieuw te doorkruisen. Het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe Pluto-cyclus in een nieuw teken is altijd een krachtig moment van transformatie en vernieuwing.

Pluto wordt vaak geassocieerd met thema’s van transformatie, regeneratie en diepgaande verandering. In Steenbok, een teken dat verbonden is met structuur, autoriteit en maatschappelijke normen, benadrukt Pluto de noodzaak om kritisch te kijken naar de fundamenten van ons leven, onze persoonlijke en collectieve normen en waarden, en de systemen waarop onze samenleving is gebouwd.

Deze overgangsperiode, terwijl Pluto zich voorbereidt om Steenbok te verlaten, moedigt individuen aan om diepgaand na te denken over hun gedragspatronen en waarden met betrekking tot eerlijkheid en oprechtheid, zowel in hun relaties als in hun eigen innerlijke wereld. Het is een tijd waarin mensen een keuze moeten maken. Ze kunnen ervoor kiezen om te leven in overeenstemming met hun diepste waarden, waarheid en integriteit nastreven, of ze kunnen zich laten verleiden tot slachtofferschap en zelfmedelijden. 

Om in deze periode op koers te blijven, is het belangrijk om aan zelfreflectie te doen en jezelf af te vragen: ‘Wie ben ik nu?’ Dit proces van zelfonderzoek kan worden vergemakkelijkt door technieken zoals focussen, waarbij je je richt op je innerlijke gevoelens en intuïtie om je ware zelf te begrijpen.

Je kunt je bewustzijn en wijsheid gebruiken om je gedrag dagelijkse activiteiten, je perceptie van de realiteit en je persoonlijke waarden te herzien. Het is een kans om te groeien en te evolueren als individu en als samenleving, waarbij we streven naar een eerlijker, oprechter en integere manier van leven. We kunnen deze overgang gebruiken als een kans om onze eigen normen en waarden te herdefiniëren en te handelen in overeenstemming met wat voor ons echt belangrijk is. Het is een tijd om ons potentieel voor transformatie en persoonlijke groei te omarmen en te koesteren.                                                (foto: freepik)


Tags

#Astrologie, #AstrologischeGebeurtenis, #AstrologischInzicht, #BewustzijnEnWijsheid, #CollectieveEvolutie, #DiepgaandeVerandering, #EerlijkheidEnIntegriteit, #Focussen, #Herdefiniëren van Waarden, #InnerlijkeTransformatie, #MaatschappelijkeNormen, #PersoonlijkeGroei, #PersoonlijkeOntwikkeling, #PlutoCyclus, #PlutoInSteenbok, #PlutoTransformatie, #SteenbokTeken, #TransformatieEnVernieuwing, #Zelfonderzoek, #Zelfreflectie


You may also like

Je wilt meer verbinding!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page